Achib’äl:  Pa ruwi’ ri tzuq’unem janila k’ïy meqitzij chuqa’ kak’u’x nib’ix. achib’äl La Hora/AP

Pa jun k’ulunem chi CNN CORONAVIRUS, ri xub’än ri Elena Hurtado, ntzijöx b’eleje’ meqitzij  pa ruwi’ ri tzuq’unem chi ruq’atik ri  COVOD-19. K’in re re’ nkanux nq’alajirisäx achike ruma tikirel naya’ox o manäq ri antiviral.

Nub’ij  ri ruxe’el tzij  chi ri Nimatijob’äl Johns Hopkins k’a makami k’o 111,997,291 winaqi’ k’o nimayab’il chi ke  pa ronojel ri ruwach’ulew ustape’ pa jujun taq amaq’ ri tzuq’unem xchäp ruya’ik pa Iximulew k’a ok ri xya’ox rutzijol ri nab’ey 5,000,  ri xusipaj pe ri Israel y ri ruq’ijul rupeteb’äl ri tzuq’unem  nb’anatäj ruma ri COVAX, k’a choj kaka’ tzij, y pa amaq’ k’oyan 172,000 winaqi’ ri k’o ri nimayab’il chi ke.

¿Wi xtaya’ ri tzuq’unem richin yaruto’ chuwäch ri coronavirus xa xtuya’ Covid-19 chawe’? MAN QITZIJ TA’

Pa ri k’ulunem nq’alajirisax chi re jun meqitzij re’ man qitzij ta, chuqa’ njikib’äx chi, nixta jun chi ke ri tzuq’unem chuwäch ri coronavirus ri xtuloq’ ri Iximulew k’o ta  pe chupam k’äs taq jutil. Ruma ri, man tikirel ta nakän ri nimayab’il ruma ri tzuq’unem xtaya’.

Ri tzuq’unem majun nuq’asaj  ta ri Covid-19 pan ach’akul. Achib’äl La Hora/AP

¿Ri tzuq’unem nuya’ jujun taq k’ayewal pa a código genético chuqa’ nuyoj nujäl ri a genes? MAN QITZIJ TA’

Re meqitzij re’ njelun k’in ri tz’alamawäch chi ARNm ri nukusäx richin ri tzuq’unem Pfizer / BioNTech chuqa’ Moderna. Pa ruwi’ ri jun k’utunïk re, Hurtado nutzijoj chi, ri ARNm nuq’ajuj ARN tzijol, ri jun peraj  chi ri código genético ri nuk’üt chi kiwäch ri rujutay k’aslemal achike rub’eyal nkib’än jun uchuq’al. Ri uchuq’al ri xtub’än ri ARNm nuya’ chuqa’ nuk’üt chi re ri qach’akul achike rub’eyal  man nk’uje’ ta ruxe’el ri coronavirus wi xkojilitäj k’in ri jutil re chi qawäch apo.

Ke ri’ kan jujïk. Ronojel ri tzuq’unem  chanin e b’anun, richin.  MAN QITZIJ TA’.

Pa ruwi’ re meqitzij re’ nb’ix, chi  ri na’ob’äl chi ARNm kan k’a k’ak’a’  y chanin b’anun.

Pa ri k’ulunem chi CNN, nq’alajirisäx chi, nab’ey ri na’ob’äl chi ARNm ruchapon ruk’iyirisanem k’o yan kan jun lajuj juna’. Rukan ri na’owinaqil xkib’än ri tzuq’unem pa jub’a’ q’ijul, po re ruma konojel ri na’owinaqi’ chi ronojel ri amaq’ xkixäk ki’ chi xesamaj.

Chuqa’, nkietzijoj chi, xuk’u’äx pa rub’eyal nojel ri peraj chi ri k’utunïk aq’omab’äl achi’el nb’an k’in juley chik tzuq’unem, pa mil ri xeton chi xtz’ët janila k’ïy mul ri aq’om. Ri moloj taqonela’ chi na’owinaqi’ xkich’ob’ pa ruwi’ ri ruxe’el tzij k’a ri xkichöp ruya’ik ri tzuq’unem.

Kan pa noviembre chin ri juna’ xik’o kan xetamäx chi xkiya’ q’ij ri q’atoy tzij chi ronojel ri amaq’ chi rukusaxïk ri jalajöj taq tzuq’unem ri chapon ruch’ob’oxïj rub’anïk. Achib’äl La Hora/ AP

 Re tzuq’unem re’ janila k’ïy nub’än chawe’ achi’el ri reacciones alérgicas ruma, ri’ man kan ta e ütz? MAN QITZIJ TA’. 

 Nub’ij Hurtado, ustepe’ qitzij e k’o je tzij chi reacción alérgicas pa ruwi’ ri tzuq’unem, achi’el nkulwachitäj k’in xab’achike tikojil aq’om pa taq to’ikem chi ri aq’omab’äl jay jantpe k’o ri reacciones alérgicas k’in ri rikilal chuqa’ aq’om, k’a wakami, majun etamab’äl ta achike ruma nuya’ reacciones alérgicas ri majun b’ey tz’eton.

Nkib’ij chi, ruma ri, ri winaqi’ nkik’ul ri tzuq’unem chi ri Covid.19 k’o chi yekoje’ pa ri k’ojlib’äl akuchi’ nkik’ul wi’ jun wolajuj taq ch’utiramaj. Wi nuya’ janila k’ïy reacciones alérgicas chi ke, k’o chi nkoyb’ej juk’al lajuj ch’utiramaj.

Chuqa’ nuq’alajirisaj chi, Wi nuya’ chawe’ jun reacion alérgica, ri samajela’ chin ri aq’omab’äl jay tikirel yatkito’, Ri majun nuya’ jun reacción alérgica chawe’ majun nuya’ ta ch tzij chi majun nakän ri tzuq’unem.

Majun qetaman jampe q’ijul yaruk’uwaj ri tzuq’unem, ruma ri xa majun rik’atz’il ri tzuq’unem. MAN QITZIJ TA’

 Ustape man tikire ta’ nb’ix janpe’ q’ijul yaruk’uwaj ri tzuq’unem, nch’ob’ pa ruwi’ chi nya’ox  k’ïy ik’ ruq’ijul, po majun etaman wi ri to’onïk chi ri tzuq’unem nuch’utirisaj ri’ toq nik’o janila k’iy q’ijul. Chuqa’ tikirel  nuk’ut pe ri junchik (rub’ankil) jutil chi yeb’an k’ak’a’ chik rub’ankil tzuq’unem, y wi chi qa tikirel  chi ri winaqi’ ri xkiyayan ri tzuq’unem k’o chi nikik’ul jun chik ri k’o jub’a’ chik ruchuq’a, achi’el ri tzuq’unem chi ruq’atik ri t’et’.

Rik’in jub’a’ nojowataj ruchuq’ab’il, po man ruma ta’ re nqab’ij chi majun nqaya’ ri tzuq’unem. Achib’äl La Hora/AP

 Xa xe ri taq e rijitäq winaqi’ chuqa’ ri k’o chik jun yab’il chi ke o  nkitäj aq’on tikirel nkiy’a nkik’ul ri tzuq’unem, y ri winaqi’ k’a e ak’wala’ y majun q’axomal chike’ man tikirel ta nkik’ul. MAN QITZIJ TA’

 Wakami ri tzuq’unem man kan ta’ k’ïy, ruma ri’  xa xe chapon ruya’ik chi ke ri winaqi’ ri k’an tikirel nkik’än ri yab’il richin nyi’ex ri tzuq’unem chi ke nab’ey. Po toq xtipe’ k’ïy tzuq’unem nrayb’ex  chi konojel ta nkiya’ ri kitzuq’unem.

“Wi chanin xtiqaya’  ri tzuq’unem chi ke ri winaqi’, kan xkojtzoloj junb’ey chik achi’el rub’eyal ri k’aslem toq k’a majani’ tokta pe ri nimayab’il. Ri ri’ k’a nuq’a’juj chi man xa xe ta ri taq e rijitaq winaqi’ chuqa’ ri k’o chin jun yab’il chi ke, po najowatäj chi qonojel nqaya’ ri tzuq’unem”, nub’ij Hurtado.

¿Tikirel majun chik nukusäx tzapichi’ toq xak’ulyan ri tzuq’unem? MAN QITZIJ TA’

 Rusolik re jun meqitzij re’ nuq’alajirisaj chi, ri tzuq’unem pa ruwi’ ri Covid-19  nto’on chi man nak’än ri nimayab’il chuqa’ yaruchajij chuwäch jalajöj taq  yab’il ri tikirel yaruk’uwaj pa aq’omab’äl jay o yarukamisaj. Po man tikirel ta netamäx wi ri tzuq’unem nuto’ jun winäq ri k’o nimayab’il chi re  y wi tikirel nuq’asaj chi ke juley chik winaqi’.

“Tach’ob’ chi ri tzuq’unem achi’el jun b’eyal chajinem ri majun tikirel nujäl jun chik b’eyal chajinem chi natob’ej awi’, po re kan yalan k’atzinel chi rukolik ri k’aslem”,  Xkib’ij.

Ri taq rub’eyal chajinem, achi’el rukusaxïk ri tz’apichi’, k’a tikirel na nib’än. Achib’äl/José Orozco

 E k’o winaqi’ nkib’ij chi rupon ri kik’u’x ruma ri jalajöj b’ankil nub’an pa ach’akul ri tzuq’unem y nkich’ob’ chi rokik e k’ïy winaqi’ nkiy’a ri kitzuq’unem, rije’ man chik tikirel ta nkiya’, ¿Qitzij?

 Ri nub’ij ri k’ulunem chi CNN, re jun meqitzij re’ k’o jub’a’ qitzij rik’in y k’o chi ntzijöx, ruma e k’o winaqi’ ri man kajota’ nkik’ul nab’ey ri tzuq’unem, po e k’o e k’ïy winaqi’ chuqa’ ri nkajo’ nkik’ul nab’ey y, pa ri q’ijul wakami e janila k’ïy nkajo’ nkiya’ ri tzuq’unem po xa man k’ïy ta’ k’o.

“Wi rata naya’ ri tzuq’unem toq noqa’ ri q’ijul y nak’üt chi kiwäch juley chik winaqi’ pa atinamït, chuqa’ xkaton janila chi nab’ij chi ke ri awach’alal chuqa’ awachb’il chi rije’ chuqa’ tikiya’  ri tkizuq’unem”, Tab’onij ri wuj.

¿E k’o tzuq’unem anti COVID-19 ri kan janila e ütz y k’o juley chik ri majun? MAN QITZIJ TA’

 Ri tzuq’unem ri yetz’etetäj ach’el «ri man kan ta ütz» Ja re ri yalan ütz pa taq meb’a’i’ amaq’ ruma majun nrajowaj ri tewub’äl chuqa’ jun ütz rub’eyal nuk’ulem chi ruya’ik achi’el ri e k’o pa taq b’eyomal nimaq amaq’. Ri amaq’ nrajo’ tzuq’unem chirin ruq’atik ri nimäq taq  yab’il ri yaruk’uwaj k’a pa aq’omab’äl jay chuqa’ pa kamïk ruma ri COVID-19, ronojel ri tzuq’unem jikib’än k’a wakami kan janila e ütz.

“Ri q’ij toq xtoqa’ chin naya’ ri atzuq’unem, taya’ ri atzuq’unem, ruma ja re’ jun ütz ch’ob’oj ri nab’än pa araxnaqil ri q’ij ri’”, Nunataj kan ri Hurtado.

Re q’ij wakami k’o janila k’ïy b’eyal chi naya’ ri atzuq’unem. Achib’äl La Hora/Ap

FEDERACIÓN GUATEMALTECA DE ESCUELAS RADIOFÓNICAS – FGER-
VARIANTE DEL IDIOMA: IDIOMA MAYA KAQCHIKEL, SAN JUAN COMALAPA, CHIMALTENANGO

Artículo anteriorOkpa kokl tq’o’na tq’anb’ila te tx’u’j yab’ Covid-19? Atzan jlu’ pakb’alte ju’njun nik’ yol.
Artículo siguiente¿Kakoj le q’ateb’äl yab’il ukunab’al le covid -19? Chiri kachol chawe jujuntaq utzijob’elil uxe’al tinamital.